De fleste af os har været en tur ved Fleggaard eller en anden bordershop ved den tyske grænse for at købe øl, sodavand eller slik. Desværre kan man næsten altid være sikker på en ting når man er på indkøbstur ved en af de store grænsebutikker, der er mange andre der har fået samme gode ide.

Det sidste man har lyst til når man ankommer til grænsesupermarkedet er, at bruge tiden på at stå i kø, eller endnu værre lede efter en parkeringsplads.  Men hvis man ikke tager turen til Tyskland, hvordan får man så fat i de billige øl fra tilbudsavisen? Vi vil her give et bud på en helt særlig form for online shopping, nemlig grænsehandel online.

Tyske priser på dagligvarer

De tyske dagligvarerpriser er markant lavere ned de danske – så hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud, og købe billige tyske dagligvarer online? Tyskerne er vores nærmeste naboer, og langs grænsen ligger butik efter butik, der alle lokker med utrolige slagtilbud. Der er de helt store som Poetzsch, Calle, Fleggård og Duborg – og de mindre lokale tyske supermarkeder. Ved de ”rigtige” grænsebutikker er det ofte til bud på de klassiske grænsevarer, mens de små butikker ofte er billigere med almindelige dagligvarer.

Hvad skal man købe?

Hvis man handler grænsevarer online er det naturligvis oplagt at købe øl og sodavand. Disse produkter er meget billigere i Tyskland, og så slipper man for besværet med at køre med rundt med en overlæsset indkøbsvogn.

Rengøringsmidler og hundemad er også blandt de produkter man bør overveje at fylde i den digitaleindkøbskurv når man købe grænsevarer online. I det hele taget er det god økonomisk omtanke, at købe så stort ind som man magter. Så godt som alt er billigere, og jo mere man køber med hjem des billigere bliver de samlevede transportomkostninger.

Hvordan fungerer grænsehandel online?

Som udgangspunkt er det en meget omstændelig proces af få leveret varer med punktafgift (øl, slik, spiritus, vin, kaffe, nødder, m.m.) til Danmark. Butikker som Gpris har gjort det relativt let, at bestille billige tyske dagligvarer, man skal blot følge anvisningerne på deres hjemmeside.

Online eksporterklæring til pantfri sodavand og øl i

Hvis du vil undgå at betale pant på øl- og sodavandsdåser købt i Tyskland du udfylde en eksporterklæring. Ved at handle i en online grænsebutik slipper du ikke helt for besværet, men du kan nøjes med at indtaste dine data én gang, og vil så automatisk få fremstillet en eksporterklæring til køb af pantfri dåser i Tyskland.

Grænsehandel

Grænsehandel er blevet en integreret del af danskernes hverdag, og en rejse til Tyskland for at handle billige varer er nærmest blevet en kulturel tradition. I denne artikel udforsker vi fænomenet grænsehandel og dykker ned i de mange aspekter, der gør det til et omdiskuteret og populært emne blandt forbrugere, detailhandelen og politikere. Vi tager dig med på en rundtur gennem de store grænsebutikker, ser på hvorfor priserne ofte er lavere syd for grænsen, og undersøger hvordan dette påvirker både økonomi og samfund.

Grænsehandel i Danmark

Grænsehandel er en vigtig del af det danske detailhandelsmarked, hvor forbrugere fra Danmark rejser til nabolande, såsom Tyskland og Sverige, for at købe varer til lavere priser. Dette skyldes primært forskelle i afgifter og skatter på visse produkter, som gør det mere attraktivt at handle over grænsen.

Årsager til grænsehandel

En af de vigtigste årsager til grænsehandel er forskellen i moms og afgifter mellem Danmark og nabolandene. For eksempel er der betydelige prisforskelle på alkohol, slik og tobak mellem Danmark og Tyskland. Dette kan føre til besparelser for danske forbrugere, der vælger at handle over grænsen.

Derudover kan valutakurser også spille en rolle i grænsehandel. Hvis den danske krone styrkes i forhold til euro eller svenske kroner, kan dette gøre det endnu mere attraktivt for danske forbrugere at handle i nabolandene.

Konsekvenser af grænsehandel

Grænsehandel har både positive og negative konsekvenser. På den ene side kan det føre til øget konkurrence mellem detailhandelsvirksomheder i Danmark og nabolandene, hvilket kan resultere i lavere priser og bedre produktudvalg for forbrugeren.

På den anden side kan grænsehandel også have negative konsekvenser for danske butikker og producenter, der oplever tabt omsætning og markedsandele. Dette kan føre til arbejdsløshed og økonomiske problemer for de berørte virksomheder.

Grænsehandel under COVID-19-pandemien

COVID-19-pandemien har haft en betydelig indflydelse på grænsehandel i Danmark. På grund af rejserestriktioner og grænselukninger har mange danskere ikke kunnet handle over grænsen som tidligere. Dette har ført til en midlertidig nedgang i grænsehandel, hvilket kan have både positive og negative konsekvenser for det danske detailhandelsmarked.

I takt med at pandemien aftager, og rejserestriktionerne lempes, vil det være interessant at se, hvordan grænsehandel udvikler sig fremover. Det er muligt, at nogle forbrugere vil vende tilbage til deres tidligere handelsvaner, mens andre måske vælger at fortsætte med at handle lokalt på grund af ændrede præferencer eller bekymringer omkring smittefare.

Historien bag grænsehandel

Grænsehandel har eksisteret i mange år og har udviklet sig gennem tiden. Denne type handel refererer til køb af varer og tjenester i et andet land end ens eget, ofte med det formål at drage fordel af lavere priser, skattefordele eller større udvalg. I Danmarks tilfælde er grænsehandel primært rettet mod Tyskland, hvor danskerne drager nytte af de lavere priser på varer som alkohol, slik og dagligvarer.

Den danske grænsehandel kan spores tilbage til 1800-tallet, hvor den danske krone var stærk i forhold til den tyske mark. Dette gjorde det attraktivt for danskerne at handle over grænsen. Dog oplevede grænsehandelen en nedgang under Første Verdenskrig på grund af økonomiske vanskeligheder og begrænsninger på import og eksport.

Efter Anden Verdenskrig blev der indført toldfrihed mellem Danmark og Tyskland som en del af de europæiske samarbejdsinitiativer. Dette førte til en stigning i grænsehandelen mellem de to lande. I 1960’erne begyndte flere danske detailkæder at åbne butikker nær den dansk-tyske grænse for at imødekomme efterspørgslen efter billige varer.

I 1993 blev EU’s indre marked etableret, hvilket betød afskaffelse af told og grænsekontrol mellem medlemslandene. Dette gav yderligere vækst til grænsehandelen, da det blev endnu lettere for danskerne at handle i Tyskland. I dag er grænsehandel en betydelig økonomisk faktor for både Danmark og Tyskland, og mange detailbutikker på begge sider af grænsen er specialiseret i at betjene kunder fra nabolandet.

Et eksempel på en sådan butik er Fleggaard, som er en dansk detailkæde med flere butikker langs den dansk-tyske grænse. Fleggaard har et stort udvalg af varer, der appellerer til danske kunder, herunder alkohol, slik og dagligvarer.

Grænsehandel har dog også haft konsekvenser for det danske marked. Når danskerne handler over grænsen, går den danske stat glip af indtægter fra moms og afgifter. Dette har ført til debat om, hvorvidt regeringen skal sænke afgifterne på visse varer for at mindske incitamentet til at handle i udlandet.

Sammenfattende har grænsehandel mellem Danmark og Tyskland en lang historie og er fortsat en vigtig del af de to landes økonomier. Udviklingen i EU’s indre marked samt forskelle i priser og afgifter mellem landene bidrager til denne handelsform, som både skaber muligheder og udfordringer for de involverede parter.

Dansk-tysk grænsehandel

Dansk-tysk grænsehandel refererer til den handel, der foregår mellem Danmark og Tyskland, specielt ved grænseområderne. Grænsehandel er en populær aktivitet blandt danskere, der søger at drage fordel af de lavere priser på varer såsom alkohol, slik og tobak i Tyskland. Dette skyldes primært forskelle i afgifter og skatter mellem de to lande.

Et centralt element i dansk-tysk grænsehandel er grænsebutikkerne, som typisk er store supermarkeder placeret tæt på den dansk-tyske grænse. Disse butikker tilbyder et bredt udvalg af varer til konkurrencedygtige priser og henvender sig primært til danske kunder. Nogle af de mest kendte grænsebutikker inkluderer Fleggaard, Calle og Otto Duborg.

For at gøre det nemmere for danskerne at handle over grænsen har mange af disse butikker indført danske betalingsmetoder såsom MobilePay og Dankort. Desuden har flere butikker også dansktalende personale for at give en bedre kundeoplevelse.

En væsentlig faktor bag danskernes motivation for at handle over grænsen er de lavere afgifter på visse varer i Tyskland sammenlignet med Danmark. For eksempel er afgiften på øl i Tyskland kun omkring 25% af den danske afgift, mens afgiften på slik er omkring 50% lavere i Tyskland. Dette resulterer i betydelige besparelser for danske forbrugere.

Det er dog vigtigt at bemærke, at der er grænser for, hvor meget man må indføre til Danmark uden at betale afgifter. For eksempel må en person over 18 år kun indføre 110 liter øl, 90 liter vin og 10 liter spiritus samt 400 cigaretter. Hvis man overskrider disse grænser, kan det medføre bøder eller konfiskation af varerne.

Dansk-tysk grænsehandel har også nogle negative konsekvenser for både miljøet og den lokale økonomi. Transporten af varer og kunder mellem landene bidrager til øgede CO2-udledninger, og den lokale handel i Danmark oplever et fald i omsætningen som følge af konkurrencen fra de tyske grænsebutikker.

På trods af de negative aspekter fortsætter dansk-tysk grænsehandel med at være en populær aktivitet blandt mange danskere, der søger at spare penge på deres indkøb. Denne tendens ser ud til at fortsætte i den nærmeste fremtid grundet de vedvarende prisforskelle mellem Danmark og Tyskland.

Lovgivning og regler for grænsehandel

Grænsehandel er en populær måde at handle varer på, og det er vigtigt at forstå de lovgivning og regler, der gælder for denne type handel. Grænsehandel refererer til køb af varer i et andet land end ens eget, ofte med henblik på at drage fordel af lavere priser eller skatter.

I Danmark er grænsehandel især relevant i forhold til tyske butikker nær den dansk-tyske grænse. Mange danskere krydser grænsen for at købe varer som alkohol, slik, sodavand og dagligvarer til lavere priser end i Danmark.

Der er dog visse regler og begrænsninger, man skal være opmærksom på ved grænsehandel:

 1. Momsrefusion: Når man handler i et andet EU-land, betaler man moms i det land, hvor varen købes. Man kan dog få refunderet momsen ved at udfylde en særlig blanket og fremlægge dokumentation for købet samt identifikation ved grænsen. Dette gælder dog kun for varer, der ikke er underlagt punktafgifter (som alkohol og tobak).
 2. Punktafgifter: For visse varer som alkohol og tobak gælder der særlige afgifter, der skal betales i det land, hvor varen indføres. Det betyder, at selvom man har købt disse varer billigere i Tyskland, skal man stadig betale den danske punktafgift, hvis man tager dem med over grænsen. Der er dog visse mængder, der er tilladt at indføre uden afgift, så længe det er til eget forbrug.
 3. Kvote for alkohol og tobak: Der er fastsat kvoter for, hvor meget alkohol og tobak man må indføre fra et EU-land til Danmark uden at skulle betale punktafgifter. For eksempel må man indføre op til 110 liter øl, 90 liter vin (heraf højst 60 liter mousserende vin) og 10 liter spiritus uden at skulle betale afgifter. For tobak gælder en kvote på 800 cigaretter, 400 cigarillos, 200 cigarer og 1 kg rulletobak.
 4. Forbudte varer: Nogle varer må ikke indføres i Danmark uanset mængden. Dette inkluderer eksempelvis ulovlige stoffer, våben og farligt affald.
 5. Rejsegodsregler: Varer købt i grænsehandel anses som rejsegods og skal derfor følge de regler, der gælder for dette. Blandt andet skal varerne transporteres direkte fra butikken til ens bopæl i Danmark uden unødige ophold undervejs.

Ved at følge disse regler kan man drage fordel af grænsehandel og spare penge på visse varer uden at komme i konflikt med lovgivningen.

Moms og afgifter

Grænsehandel er et populært fænomen i Danmark, og en af de primære årsager til dette er forskellen i moms og afgifter mellem Danmark og nabolandene. Disse forskelle kan gøre det mere attraktivt for danske forbrugere at købe visse varer i udlandet, især Tyskland, hvor mange danskere tager på indkøbsture.

I Danmark er den generelle moms (merverdiavgift) sat til 25%, hvilket betyder, at prisen på de fleste varer inkluderer en afgift på 25% af varens værdi. I Tyskland er momsen lavere – nemlig 19%. Dette betyder, at varer generelt vil være billigere i Tyskland end i Danmark på grund af denne prisforskel alene.

Udover momsforskellen er der også forskellige nationale afgifter på visse produkter. For eksempel har Danmark højere afgifter på alkohol og tobak end Tyskland. Dette betyder, at priserne på disse produkter ofte vil være markant lavere syd for grænsen. Det samme gælder for sodavand og slik, hvor afgifterne også er lavere i Tyskland.

For at give et konkret eksempel: En flaske vin med en basispris på 50 kr. vil have en dansk moms på 12,50 kr., samt eventuelle danske afgifter. I Tyskland vil den samme flaske vin have en tysk moms på 9,50 kr. og lavere afgifter. Dette resulterer i en betydelig prisforskel, som gør det attraktivt for danske forbrugere at købe vinen i Tyskland.

Dog er det værd at bemærke, at der er grænser for, hvor meget man må indføre til Danmark uden at betale yderligere afgifter. For eksempel må man kun indføre 110 liter øl, 90 liter vin og 800 cigaretter per person over 17 år.

Sammenfattende kan man sige, at moms og afgifter spiller en væsentlig rolle i grænsehandel mellem Danmark og nabolandene. Forskellen i disse afgifter gør det attraktivt for danske forbrugere at købe visse varer syd for grænsen, hvilket har ført til et boom i grænsehandel og store indkøbscentre nær den dansk-tyske grænse.

Alkohol- og tobaksregler

Grænsehandel er en populær praksis blandt danskere, der ønsker at købe varer til lavere priser end i Danmark. En af de mest almindelige grupper af varer, som folk køber ved grænsehandel, er alkohol og tobak. Men det er vigtigt at kende reglerne for indførsel af disse varer for at undgå problemer med myndighederne.

For det første skal man være opmærksom på de mængder, der er tilladt at indføre til Danmark uden at betale told og afgifter. For alkoholiske drikkevarer gælder følgende kvoter:

 • 1 liter spiritus (over 22% alkohol)
 • 2 liter hedvin (mellem 15% og 22% alkohol)
 • 4 liter bordvin (ikke mousserende)
 • 16 liter øl

Hvis man ønsker at medbringe større mængder end dette, skal man betale told og afgifter for den overskydende del.

Når det kommer til tobak, er der også fastsat nogle kvoter for indførsel:

 • 200 cigaretter
 • 100 cigarillos
 • 50 cigarer
 • 250 gram rulletobak

Man kan kombinere disse kvoter efter eget valg, så længe den samlede mængde ikke overstiger den tilladte værdi.

Det er også vigtigt at bemærke, at personen, der transporterer varerne, skal være mindst 18 år gammel for at kunne indføre alkohol og mindst 16 år gammel for at kunne indføre tobak. Derudover skal varerne være til eget brug eller som gave, hvilket betyder, at de ikke må sælges videre.

Hvis man overskrider disse kvoter eller overtræder reglerne på anden måde, kan det medføre bøder og beslaglæggelse af varerne. Det er derfor vigtigt altid at holde sig opdateret om de gældende regler og respektere dem for at undgå problemer ved grænsen.

Sammenfattende er det vigtigt at kende og følge alkohol- og tobaksreglerne ved grænsehandel for at sikre en problemfri oplevelse. Ved at holde sig inden for de tilladte kvoter og aldersgrænser kan man nyde godt af lavere priser uden bekymringer.

Populære varer i grænsehandel

Grænsehandel er en populær aktivitet for mange danskere, der ønsker at spare penge på forskellige varer ved at købe dem i nabolandene, såsom Tyskland og Sverige. Der er flere årsager til dette fænomen, herunder lavere priser på grund af forskelle i afgifter og skatter samt et bredere udvalg af produkter. I denne artikel vil vi se nærmere på nogle af de mest populære varer, som danskerne typisk køber i grænsehandel.

Alkohol: En af de mest populære varer i grænsehandel er uden tvivl alkohol. Priserne på øl, vin og spiritus er ofte markant lavere i Tyskland end i Danmark, hvilket gør det til en attraktiv mulighed for dem, der ønsker at spare penge på drikkevarer. Dette skyldes primært forskelle i afgifter og skatter mellem de to lande.

Slik og chokolade: Danskerne elsker deres slik og chokolade, og grænsehandel giver mulighed for at finde et større udvalg af disse produkter til lavere priser. Mange vælger at købe store mængder slik og chokolade fra tyske supermarkeder som fx Fleggaard eller Calle.

Kød: Køb af kød er også en populær aktivitet blandt grænsehandlende danskere. Priserne på oksekød, svinekød og fjerkræ kan være betydeligt lavere i Tyskland og Sverige end i Danmark, hvilket gør det til en attraktiv mulighed for dem, der ønsker at spare penge på dagligvarer. Kvaliteten af kødprodukterne kan også være højere, da der ofte er et større udvalg af specialprodukter og økologiske varer.

Tobak: Tobaksvarer såsom cigaretter og snus er en anden populær vare i grænsehandel. Priserne på tobak er generelt lavere i Tyskland og Sverige end i Danmark, hvilket tiltrækker mange danskere, der ønsker at spare penge på disse produkter. Dette skyldes igen forskelle i afgifter og skatter mellem landene.

Drikkevarer: Ud over alkohol er også sodavand og andre drikkevarer populære varer at købe i grænsehandel. Priserne på disse produkter kan være betydeligt lavere i nabolandene end i Danmark, hvilket gør det til en god mulighed for dem, der ønsker at spare penge på dagligvarer.

I alt viser det sig, at grænsehandel fortsat er en attraktiv mulighed for mange danskere, der ønsker at spare penge på dagligvarer og nyde et bredere udvalg af produkter. Alkohol, slik og chokolade, kød, tobak samt drikkevarer er blot nogle af de mest populære varer inden for denne form for handel.

Dagligvarer

Grænsehandel er en populær aktivitet for mange danskere, der søger at spare penge på deres dagligvarer. Dagligvarer er en af de mest efterspurgte varer i grænsehandelen, og det skyldes flere faktorer. I denne artikel vil vi dykke ned i årsagerne bag dette fænomen og give nogle eksempler på, hvordan man kan drage fordel af grænsehandel.

En af hovedårsagerne til, at danskere tager til Tyskland for at købe dagligvarer, er de lavere priser. Dette skyldes primært forskelle i moms og afgifter mellem Danmark og Tyskland. For eksempel er momsen på madvarer i Danmark 25%, mens den tyske moms kun er 7%. Dette betyder, at priserne på dagligvarer ofte er markant lavere i Tyskland end i Danmark.

Udover lavere priser kan man også finde et større udvalg af produkter i tyske supermarkeder. Dette skyldes dels større konkurrence mellem detailhandlere og dels forskellige produktpræferencer hos forbrugerne. For eksempel kan man finde et bredt udvalg af økologiske produkter og specialiteter fra forskellige regioner i Tyskland.

Når det kommer til specifikke varer, der ofte handles over grænsen, er der nogle klare favoritter blandt danskerne:

 • Slik og chokolade: Priserne på slik og chokolade er generelt lavere i Tyskland, hvilket gør det attraktivt at købe disse varer under grænsehandel.
 • Alkohol: Alkoholafgifterne er betydeligt lavere i Tyskland end i Danmark. Dette gør det økonomisk fordelagtigt at købe øl, vin og spiritus på den anden side af grænsen.
 • Kaffe: Priserne på kaffe kan variere betydeligt mellem de to lande, og danskere kan ofte finde gode tilbud på kvalitetskaffe i tyske supermarkeder.
 • Kød: Køb af kød over grænsen er også populært blandt danskere, da priserne ofte er lavere, og udvalget større.

For at få mest muligt ud af grænsehandel med dagligvarer er det vigtigt at være opmærksom på nogle praktiske aspekter:

 1. Hold øje med tilbud: Følg med i tilbudsaviser fra tyske supermarkeder for at finde de bedste priser på dagligvarer.
 2. Planlæg dine indkøb: Lav en indkøbsliste og planlæg dine indkøb for at undgå impulskøb og sikre dig, at du får mest muligt ud af din tur over grænsen.
 3. Tjek holdbarhedsdatoer: Vær opmærksom på holdbarhedsdatoerne på de varer, du køber, så du ikke ender med at spilde mad.
 4. Opbevar varerne korrekt: Sørg for at opbevare dine indkøbte dagligvarer korrekt, især når det kommer til køle- og frysevarer.

Grænsehandel med dagligvarer kan være en økonomisk fordelagtig måde at spare penge på indkøb og samtidig opleve et større udvalg af produkter. Ved at planlægge sine indkøb og holde øje med tilbud kan man få mest muligt ud af denne handelsmulighed.

Drikkevarer

Grænsehandel er et populært fænomen, hvor forbrugere krydser landegrænser for at købe varer til lavere priser. I Danmark er grænsehandel især udbredt ved den tyske grænse, og drikkevarer udgør en stor del af de varer, som danskerne køber i Tyskland. Dette skyldes primært forskelle i afgifter mellem de to lande.

En af de mest populære drikkevaregrupper inden for grænsehandel er øl. Danskerne nyder godt af de lavere tyske afgifter på øl, hvilket betyder, at prisen ofte kan være op til 50% billigere end i Danmark. Dette gør det attraktivt at køre over grænsen og fylde bilen op med kasser af øl fra kendte mærker som Carlsberg, Tuborg og Royal samt tyske mærker som Erdinger og Flensburger.

Udover øl er der også stor interesse for at købe sodavand i Tyskland. Priserne på sodavand er ligeledes markant lavere end i Danmark grundet forskelle i afgifter. Mange danskere vælger derfor at købe sodavand som Coca-Cola, Pepsi og Fanta samt forskellige tyske mærker under grænsehandel.

En anden vigtig drikkevarekategori er spiritus. Her finder man et bredt udvalg af gin, vodka, whisky og rom til priser, der ofte er betydeligt lavere end i Danmark. Dette gør grænsehandel attraktivt for dem, der ønsker at købe spiritus til festlige lejligheder eller som gave.

Vinelskere kan også finde gode tilbud på vin ved grænsehandel. Tyskland har et stort udvalg af både tyske og internationale vine, som kan købes til fordelagtige priser. Det er muligt at finde vine fra kendte vinproducerende lande som Frankrig, Italien og Spanien samt lokale tyske vine fra regioner som Mosel, Rheingau og Pfalz.

For at gøre det nemmere for kunderne at handle drikkevarer ved grænsen, findes der mange grænsebutikker med et stort sortiment af drikkevarer. Disse butikker er ofte placeret tæt på de større veje og motorveje nær den dansk-tyske grænse og har lange åbningstider samt gode parkeringsforhold. Nogle eksempler på populære grænsebutikker inkluderer Fleggaard, Calle og Otto Duborg.

Sammenfattende er drikkevarer en central del af grænsehandlen mellem Danmark og Tyskland. De lavere afgifter i Tyskland gør det attraktivt for danske forbrugere at købe øl, sodavand, spiritus og vin syd for grænsen. Grænsebutikker med et bredt sortiment af drikkevarer faciliterer denne handel ved at tilbyde gode priser og bekvemmelighed for kunderne.

Slik og chokolade

Grænsehandel er en populær aktivitet for mange danskere, og et af de mest eftertragtede produkter er slik og chokolade. Disse søde fristelser kan ofte findes til langt lavere priser i grænsebutikkerne sammenlignet med danske butikker, hvilket gør dem til et attraktivt køb for mange.

En af grundene til at slik og chokolade er billigere i grænsebutikkerne skyldes de lavere afgifter på sukker og chokolade i Tyskland. Dette betyder, at prisen på disse varer kan være op til 50% lavere end i Danmark. Udover dette er der også konkurrence mellem grænsebutikkerne, som yderligere presser priserne ned.

Grænsehandel med slik og chokolade omfatter både kendte internationale mærker samt lokale tyske mærker. Nogle af de mest populære mærker indenfor slik og chokolade inkluderer:

 • Haribo: Den velkendte producent af vingummi og lakrids.
 • Milka: Et tysk mærke kendt for deres lækre mælkechokolade.
 • Ritter Sport: En anden tysk favorit med et stort udvalg af chokolader.
 • Toblerone: Det schweiziske mærke med den karakteristiske trekantede form.

Foruden disse kendte mærker finder man også et stort udvalg af andre slik- og chokoladeprodukter i grænsebutikkerne, herunder karameller, bolcher, slikkepinde og fyldt chokolade.

En anden faktor, der gør grænsehandel med slik og chokolade attraktivt for mange danskere, er de større pakninger. I grænsebutikkerne kan man ofte finde store poser eller bøtter med slik og chokolade til en lav pris, hvilket gør det nemmere at købe ind til større begivenheder eller fester.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på de gældende regler for indførsel af varer fra Tyskland til Danmark. Ifølge SKAT må man som privatperson bringe 10 kg slik og chokolade over grænsen uden at betale told og afgifter. Hvis man overskrider denne mængde, skal man betale afgift af den overskydende mængde.

Sammenfattende er grænsehandel med slik og chokolade en populær aktivitet blandt danskere på grund af de lavere priser og større pakninger. Det er dog vigtigt at holde sig indenfor de tilladte mængder for at undgå ekstra omkostninger ved told og afgifter.

De største grænsehandelsbutikker og kæder

Grænsehandel er en populær aktivitet for mange danskere, der søger at spare penge på forskellige varer ved at handle i Tyskland. En af de største grænsehandelsbutikker og kæder i Tyskland er Fleggaard. Fleggaard-koncernen har flere butikker langs den dansk-tyske grænse og tilbyder et bredt udvalg af produkter såsom drikkevarer, slik, dagligvarer og husholdningsartikler.

En anden stor aktør inden for grænsehandel er Calle, som også har flere butikker langs grænsen. Calle tilbyder et lignende sortiment som Fleggaard, men med nogle forskelle i priser og produkter.

Scandinavian Park er en anden populær destination for grænsehandel, beliggende tæt på motorvejen mellem Danmark og Tyskland. Ud over at være et shoppingcenter med et stort udvalg af varer, tilbyder Scandinavian Park også faciliteter som hotel, restaurant og tankstation.

Poetzsch er en mindre kæde med fokus på øl, vin og spiritus samt dagligvarer og husholdningsartikler. De har flere butikker nær grænsen og tiltrækker mange danske kunder grundet deres konkurrencedygtige priser.

Når man handler i disse butikker, kan det være en god idé at holde øje med tilbudsaviser fra de forskellige kæder for at finde de bedste priser på de ønskede varer. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på kvoter for indkøb af alkohol og tobak, da der er begrænsninger på, hvor meget man må købe og tage med over grænsen til Danmark.

I de seneste år er der også kommet flere online grænsehandelsbutikker, som giver mulighed for at handle varer fra Tyskland uden at skulle tage turen over grænsen. Disse online butikker tilbyder ofte levering direkte til døren og kan være et godt alternativ for dem, der ikke bor tæt på grænsen eller ønsker at spare tid og penge på transport.

Sammenfattende findes der en række store grænsehandelsbutikker og kæder langs den dansk-tyske grænse, herunder Fleggaard, Calle, Scandinavian Park og Poetzsch. For at få mest muligt ud af grænsehandlen anbefales det at holde øje med tilbudsaviser og være opmærksom på kvoter samt overveje online handel som et alternativ.

Calle

Calle er en populær butikskæde, der tilbyder et bredt udvalg af varer og tjenester inden for grænsehandel. Med sit omfattende sortiment af produkter og konkurrencedygtige priser har Calle formået at tiltrække kunder fra både Danmark og Tyskland samt andre nabolande.

En af hovedårsagerne til, at danskere vælger at handle i grænsebutikker som Calle, er de lavere priser på visse varer, især alkohol og slik. Dette skyldes primært forskelle i moms- og afgiftsstrukturer mellem landene. For eksempel er momsen på alkohol i Tyskland lavere end i Danmark, hvilket resulterer i billigere øl, vin og spiritus.

Udover alkohol og slik tilbyder Calle også et stort udvalg af dagligvarer, herunder kød, mejeriprodukter og friske grøntsager. Mange danskere benytter lejligheden til at fylde op på disse varer under deres besøg hos Calle for at spare penge sammenlignet med priserne i danske supermarkeder.

For at gøre det nemmere for kunderne at finde vej til deres nærmeste Calle-butik, har virksomheden en brugervenlig hjemmeside med information om butikkernes placering samt åbningstider. Desuden kan man ofte finde gode tilbud og rabatter ved at tilmelde sig deres nyhedsbrev eller downloade deres app.

En anden fordel ved at handle hos Calle er muligheden for at spare tid og penge ved at benytte sig af Click & Collect-tjenesten. Kunder kan bestille varer online og afhente dem i butikken på et aftalt tidspunkt. Dette gør det nemt og bekvemt at planlægge grænsehandelsture, især for dem, der bor længere væk fra grænsen.

Sammenfattende er Calle en populær destination for grænsehandel mellem Danmark og Tyskland, takket være deres konkurrencedygtige priser og brede sortiment af varer. Mange danskere drager fordel af de lavere priser på alkohol, slik og dagligvarer samt de bekvemme tjenester som Click & Collect.

Otto Duborg

Otto Duborg er en populær grænsehandelsbutik beliggende nær den dansk-tyske grænse. Butikken tilbyder et bredt udvalg af varer, herunder dagligvarer, slik, drikkevarer og husholdningsartikler til konkurrencedygtige priser. Grænsehandel har længe været en attraktiv mulighed for danske forbrugere, der ønsker at spare penge på indkøb.

En af de primære årsager til Otto Duborgs popularitet er de lavere tyske afgifter på visse varer sammenlignet med Danmark. Dette gør det muligt for butikken at sælge produkter som alkohol, tobak og sodavand til lavere priser end i Danmark. For eksempel kan danske kunder købe øl og vin med op til 50% rabat i forhold til danske priser.

Derudover har Otto Duborg et stort sortiment af tyske fødevarer og specialiteter, som kan være svære at finde i Danmark. Butikken importerer også populære danske mærker og produkter for at imødekomme efterspørgslen fra danskerne, der besøger butikken.

For at gøre shoppingoplevelsen mere bekvem for kunderne tilbyder Otto Duborg forskellige betalingsmetoder såsom kontanter, kort og MobilePay. Desuden er butikkens personale flersproget og hjælpsomt, hvilket gør det nemmere for danske kunder at kommunikere og få hjælp under deres besøg.

En anden faktor, der bidrager til butikkens succes, er dens beliggenhed. Otto Duborg ligger tæt på motorvejen og har gode parkeringsfaciliteter, hvilket gør det nemt for kunder at komme dertil og foretage deres indkøb. Mange danske kunder kombinerer et besøg i grænsehandelsbutikken med en tur til Tyskland for at opleve den tyske kultur og gastronomi.

Sammenfattende er Otto Duborg en populær destination for dansk grænsehandel på grund af de lavere priser på visse varer, det brede sortiment af tyske og danske produkter samt den bekvemme beliggenhed. Butikken fortsætter med at tiltrække danske kunder, der ønsker at spare penge på deres indkøb og samtidig nyde godt af de tyske specialiteter og kultur.

Shoppingtips til grænsehandlende forbrugere

Grænsehandel er et populært fænomen blandt danskere, der ønsker at spare penge på dagligvarer og andre produkter. For at få mest muligt ud af din grænsehandel og gøre den til en behagelig oplevelse, er her nogle shoppingtips til grænsehandlende forbrugere.

 1. Planlæg dit besøg: Undersøg hvilke butikker og produkter, der er tilgængelige i grænseområdet, før du tager afsted. Lav en indkøbsliste over de varer, du vil købe, og sammenlign priserne i forskellige butikker for at finde de bedste tilbud.
 2. Vær opmærksom på toldregler: Husk at sætte dig ind i de gældende regler for import af varer fra det land, hvor du handler. Der kan være begrænsninger på mængden af alkohol og tobak samt visse fødevarer, som du må bringe med hjem.
 3. Kvalitet frem for kvantitet: Selvom det kan være fristende at fylde vognen med billige varer, så husk også at tage højde for kvaliteten af produkterne. Det er ikke altid værd at gå efter den laveste pris, hvis kvaliteten ikke lever op til dine forventninger.
 4. Udnyt rabatter og kampagner: Hold øje med aktuelle rabatter og kampagner i grænsebutikkerne ved hjælp af deres hjemmesider eller sociale medier. Det kan give dig mulighed for at spare endnu mere på dine indkøb.
 5. Tag højde for transportomkostninger: Overvej om besparelserne ved grænsehandel opvejer de ekstra omkostninger til transport og tid. Hvis du bor langt fra grænsen, kan det være en god idé at samle flere personer og dele udgifterne til brændstof og eventuel overnatning.
 6. Vær miljøbevidst: Genbrug poser og emballage, når du handler i grænsebutikkerne. Det er ikke kun godt for miljøet, men også en måde at spare penge på.
 7. Tjek udløbsdatoer: Vær særligt opmærksom på udløbsdatoerne på fødevarer, da nogle produkter kan have kortere holdbarhed end dem, du finder i danske butikker.
 8. Shop udenfor myldretiden: For at undgå lange køer og stressende situationer, så planlæg dit besøg til grænsebutikkerne udenfor de mest travle perioder som weekender og helligdage.

Ved at følge disse shoppingtips kan du gøre din grænsehandel både økonomisk fordelagtig og behagelig. Husk altid at respektere reglerne for import af varer og vær bevidst om kvaliteten af de produkter, du køber.

Sammenlign priser

At sammenligne priser er en vigtig del af grænsehandel, da det giver forbrugerne mulighed for at finde de bedste tilbud og spare penge. Når man handler over grænsen, er der ofte forskellige skatter, afgifter og valutakurser at tage højde for. Derfor kan det være en god idé at lave en grundig sammenligning af priserne på varer i både hjemlandet og i det land, man besøger.

For at sammenligne priser effektivt bør man følge nogle simple trin:

 1. Lav en liste over de varer, du ønsker at købe. Dette vil give dig et overblik over, hvad du skal kigge efter på din shoppingtur.
 2. Undersøg priserne i dit hjemland. Tjek lokale butikker og onlineforhandlere for at få et indtryk af prisniveauet på de varer, du ønsker at købe.
 3. Find ud af valutakursen mellem dit hjemlands valuta og den valuta, der bruges i det land, hvor du planlægger at handle. Dette vil hjælpe dig med at omregne priserne korrekt.
 4. Besøg butikker og supermarkeder i grænseområdet for at se prisniveauet på de varer, du ønsker at købe.
 5. Sammenlign priserne ved hjælp af din liste og valutakursen. Husk også at tage hensyn til eventuelle skatter og afgifter, der kan gælde.

Et eksempel på en pris sammenligning mellem Danmark og Tyskland kunne se således ud:

Vare Pris i Danmark (DKK) Pris i Tyskland (EUR) Omregnet pris i DKK
Øl (24 stk) 200 10 75
Sodavand 50 5 37.50
Chokolade 25 1 7.50

I dette tilfælde kan man se, at det er billigere at købe øl, sodavand og chokolade i Tyskland end i Danmark. Ved at sammenligne priser på denne måde kan man træffe informerede beslutninger om, hvor det bedst kan betale sig at handle.

Planlæg indkøbene

At planlægge indkøbene er en essentiel del af grænsehandel, da det sikrer, at du får mest muligt ud af din shoppingtur og undgår unødige impulskøb. Her er nogle tips til, hvordan du effektivt kan planlægge dine indkøb:

 1. Lav en indkøbsliste: Inden du tager på grænsehandel, bør du lave en liste over de varer, du har brug for. Dette vil hjælpe dig med at holde fokus og undgå at købe unødvendige ting.
 2. Undersøg priser og tilbud: For at få mest muligt ud af din grænsehandel er det vigtigt at sammenligne priser og tilbud i forskellige butikker. Du kan gøre dette ved at besøge butikkernes hjemmesider eller ved at downloade deres apps.
 3. Sæt et budget: Det er vigtigt at have et fastlagt budget for din grænsehandel, så du ikke ender med at bruge for mange penge. Overvej hvor meget du vil bruge på hver kategori af varer (f.eks. drikkevarer, slik, dagligvarer) og hold dig til budgettet.
 4. Tjek åbningstider: Grænsebutikkerne har ofte forskellige åbningstider, så sørg for at tjekke dem på forhånd for ikke at spilde tid og benzin på en lukket butik.
 5. Planlæg ruten: For at spare tid og brændstof er det en god idé at planlægge ruten mellem de forskellige butikker, du vil besøge. Dette kan gøres ved hjælp af GPS eller kort-apps på din smartphone.
 6. Tag genbrugelige indkøbsposer med: For at undgå unødigt plastikaffald og ekstra udgifter til indkøbsposer er det en god idé at medbringe dine egne genbrugelige poser.
 7. Overvej opbevaring og transport: Når du køber store mængder varer, især frosne eller kølede produkter, er det vigtigt at tænke på opbevaring og transport. Medbring eventuelt køletasker eller -bokse for at holde varerne kolde på vej hjem.

Ved at følge disse tips kan du sikre dig, at din grænsehandel bliver så effektiv og økonomisk som muligt.