Hovedårsagen til at købe dagligvarer online er, at slippe for besværet i butikkerne, og få dagligvarerne leveret til døren.

For de fleste danskere er det helt naturligt at købe take-out på nettet, men med dagligvarer forholder det sig noget anderledes. Mange er usikre på levering, og er bange for at dagligvarerne ikke er friske når de bliver leveret til døren.

Onlinesupermarked.net vil gerne hjælpe med at aflive et par af de myter der er forbundet med levering af Dagligvarer til døren, følg med når vi gennemgår de mest almindelige spørgsmål.

Kan man få leveret dagligvarer til døren i hele landet?

Det meste af landet er efterhånden dækket, og de mindre specialbutikker er ofte dem der dækker bedst. De større onlinesupermarkeder har ofte ferskvarer i deres sortiment, og de har derfor ofte særlige udfordringer med leveringsområder.

Online dagligvarebutikkerne har naturligvis alle sorte tal på bundlinjen som ultimativt mål, og kommer man for langt fra de største byer, kan det ofte være svære at få en god forretning ud af, at dagligvarer til døren. Osuma dækker fx næste 4 millioner danskere, men geografisk er der store huller. Bor man på en af de ikke brofaste øer, eller i et de områder der ofte betegnes som udkantsdanmark er det desværre ofte ikke muligt af få leveret dagligvarer til døren.

Kan man få hjælp med stille dagligvarerne på plads i køkkenet?

En af de helt store fordele ved at få leveret mad til døren er, at man slipper for at bevæge sig ned i det lokale supermarked. Der kan være mange gode grunde til, at ville undgå de fysiske dagligvarebutikker, men hvad enten du er gangbesværet, svagtseende eller blot vil bruge tiden på noget andet, kan det være en god ide, at få dine dagligvarer leveret til døren.

For det meste bliver varerne leveret direkte til din hoveddør i frost- og plasticposer. Chaufføren vil ofte blot efterlade dine indkøb ved døren, men har du brug for hjælp kan du næsten altid få hjælp med at bære dem ind i køkkenet.

Enkelte af de større online supermarkeder tilbyder som en ekstra service, at deres chauffør kan hjælpe med at pakke dagligvarerne ud stille varerne i køleskabet. Denne form for levering af mad til døren er særligt attraktiv for ældre og handicappede medborgere.

Skal man være hjemme når dagligvarerne kommer?

Det er svært at sige noget generelt om hvorvidt du skal være hjemme når dine vare bliver leveret. De større supermarkeder har ofte deres egne chauffører, og leverer dagligvarer til sent ud på aftenen. De mindre butikker benytter ofte GLS eller den almindelige post, og her gælder de regler man kender fra fx køb af mode på nettet.

Som udgangs punkt er det altid en rigtig god ide at være hjemme hvis du har bestilt mad til døren. Selv om dine varer er emballeret godt, er det stadig vigtigt de kommer hurtigt på køl eller frost. For det meste er det muligt at aftale særlige forhold om levering med enten chaufføren eller butikker.